Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya

Ang iniwasto at isinapanahong edisyon ng Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya ay iniangkop sa pangangailangan ng mga magaaral sa ikalawang antas ng hayskul. Naglalaman ng mga paksa na isinaayos ayon sa tema, mas malinaw na nailalahad ng aklat ang mga aralin tungkol sa kasaysayan, heograpiya, mga sibilisasyon, at kultura ng mga Asyano.

Author/s:
Bro. Andrew Gonzales, FSC at Cristina R. Velez

Level/s: High School

Serye ng Phoenix sa Araling Panlipunan

Iniwasto at Isinapanahong Edisyon

 

Binigyang‑pokus ang mga pandaigdigang problemang ekolohikal tulad ng polusyon at pagkalbo ng kagubatan na wala sa unang edisyon ng aklat. Ipinakikita rito ang mga hakbang na isinasagawa ng mga bansa sa Asya para malunasan ang mga problemang ito.

Mga natatanging katangian:

 • Komprehensibong tinatalakay ang aspektong politikal, relihiyon, kultura at edukasyon, at populasyon ng Asya—mahahalagang aralin sa larangan ng Araling Panlipunan
 • Isinasalaysay ang kasaysayan, heograpiya, at sibilisasyon ng Asya sa perspektibong Asyano
 • Naglalaman ng iba’t ibang mapa na makatutulong sa mga estudyante na maging pamilyar sa iba’t ibang lugar sa Asya
 • Ginawang simple at ayon sa antas ng mga estudyante ang mga pangungusap na ginamit sa aklat

Teksbuk— Sa bawat kabanata ay may panimulang naglalaman ng buod ng tatalakaying aralin. Nagsisilbi itong mainam na transisyon sapagkat ipinakikita ng panimulang buod ang kaugnayan ng mga tinatalakay na konsepto sa mga aralin sa nauna at kasunod na kabanata. Naglalaman din ang teksbuk ng mga tulong sa pag-aaral tulad ng talasalitaan sa dulo ng bawat aralin; at mga katanungang simple at medyo may kahirapan na humihingi ng pagsusuri, sintesis, at pagpapahalaga mula sa mga mag-aaral.

Patnubay ng Guro— Naglalaman ng mga mungkahing gawain na magsisilbing pagsubok sa natutuhan ng mga mag-aaral; mga layuning kognitibo, apektibo, at psychomotor na magsisilbing gabay sa direksiyon ng mga guro; mga kagamitang kakailanganin sa mga gawain; at mga sagot sa Gawaing Pantalakayan ng teksbuk.

Textbook Copyright:

2002

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

Kasaysayan ng Mundo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kasaysayan ng Mundo

Masinsing itinuturo ng binagong aklat ang iba’t ibang panahong bumubuo sa makulay na kasaysayan ng daigdig. Mahusay na sinala ang mga aral at saloobing napapaloob sa bawat leksiyon at iniugnay ang mga ito sa kasalukuyang panahon.

Author/s:
Bro. Andrew Gonzales, FSC, Cristina R. Velez, at Elyria C. Bernardino

Level/s: High School

Serye ng Phoenix sa Araling Panlipunan

Iniwasto at Isinapanahong Edisyon

Lalong pinagyaman, ang Kasaysayan ng Mundo ay—

 • komprehensibong tumatalakay sa kasaysayan ng Kanluran, sa ginawa nitong pagpapalawak at pagsakop sa mga lupa sa Bagong Mundo at Asya, iba’t ibang panahon ng tao, at mga digmaan
 • naglalaman ng mga karagdagang bagong paksa upang maging napapanahon ang mga aralin
 • may talasanggunian na nagsisilbing gabay at panghikayat sa karagdagang pagsasaliksik ng mga mag-aaral at talatuntunan upang mapadali ang cross‑reference
 • may apendiks na naghahandog ng organisadong presentasyon ng mahahalagang pangyayari sa mundo sa paraang madaling basahin

Teksbuk— Naglalaman ng makabagong mga estratehiya, mga gawaing nagpapayaman sa kasanayang kognitibo ng mga estudyante, at mga tulong sa pag‑aaral tulad ng Talasalitaan, Gawaing Pantalakayan, at Karagdagang Gawain.

Patnubay ng Guro— Naglalaman ng detalyadong mga hakbang sa pagtuturo ng bawat aralin sa teksbuk.

Textbook Copyright:

2002

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

Asian History and Civilizations

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Asian History and Civilizations

The second book in a new series for Social Studies in English for Philippine high schools, Asian History and Civilizations textbook offers very rich, thematic, and well-organized lessons on Asian history, its culture, and civilizations.

Author/s:
Janet C. Atutubo and Bro. Andrew Gonzalez, FSC

Level/s: High School

This book encourages the students to pursue higher cognitive activities, heighten their awareness on the situations of their Asian neighbors, and make them genuinely involved in their surroundings.

 

The book—

 • is based on, but not limited to BEC
 • offers a thematic approach to the course rather than the standard chronological approach
 • presents data thoroughly
 • careful sifting was done to ensure quality of information—their relevance and value to our time is a great consideration
 • presents the diversity of Asian cultures, peoples, histories, and traditions, which enchant the world for many centuries
 • connects the distant histories to the experiences of the Filipino students today by grounding these in the Philippine setting and experiences
 • makes the students feel their affinity with their Asian brothers and sisters
 • encourages students to use other sources like the library, almanacs, and other references; and avail of their community resources even from different government agencies like the National Statistics Office, the Department of Foreign Affairs, etc.

With this textbook, history becomes a very interesting part of the students’ lives!

Textbook Copyright:

2007

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

World History

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

World History

The widely used history book gives a vivid chronicle of man’s existence and role in society, from the first civilization to the twentieth century. The book not only enhances the historical knowledge of third year students but also develops their values and skills to be more reflective and involved citizens of the world.

Author/s:
Josefa L. Quirante Radford

Level/s: High School

The book—

 • integrates values in the lessons to develop well-informed and responsible citizens
 • uses the historical-chronological and inquiry conceptual approaches in presenting the topics
 • provides questions for discussion, follow‑up activities, and keywords and phrases to assess the students’ knowledge of the lessons
 • is accompanied by a well‑written teachers guide which contains a unit mastery plan, innovative teaching strategies, and suggested classroom activities

Provides students with a detailed and interesting study of world history!

Textbook Copyright:

1986

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021