Categories
All Filipino - SHS Senior High School

Pinagyamang Pluma: Filipino sa Piling Larang (Akademik)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma: Filipino sa Piling Larang (Akademik)

Bilang pagtugon sa pangunahing tunguhin ng Enhanced Basic Education K to 12 Curriculum na maihanda ang mga mag-aaral sa pagharap sa ika-21 siglo ay maingat na isinulat ang aklat na Pinagyamang Pluma: Filipino sa Piling Larang (Akademik).

Author/s:
Ailene Baisa-Julian and Nestor S. Lontoc; Koordineytor: Alma M. Dayag

Level/s: Senior High

Ito ay naglalayong:

  • makalinang nang buo at ganap na Pilipinong may kapakipakinabang na literasi na may sapat na kakayahang pangkomunikatibo kung saan ang mga mag-aaral ay hahasaing gamitin ang wikang Filipino bilang wika ng intelektuwalisasyon at wikang ginagamit sa iba’t ibang disiplina;
  • maging bihasa at magkaroon ng sapat na kakayahan ang mga mag-aaral upang makabuo ng iba’t ibang uri ng akademikong sulatin tulad ng bionote, panukalang proyekto, replektibong sanaysay, lakbay-sanaysay, katitikan ng pulong, at iba pa na kakailanganin nila sa pagpasok sa kolehiyo at trabaho;
  • maituro ang mga pundamental na teknik sa pagsulat ng iba’t ibang anyo ng akademikong sulatin;
  • malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na maging obhetibo sa paglalahad ng mga kaisipan at maging sanay sa pagsisiyasat at higit na maging masining sa pagsulat;
  • higit sa lahat, makabuo ng portfolio ng mga binuong akademikong sulatin na magpapatunay nang ganap na pagkaunawa ng mga kaalaman at kasanayang nakapaloob sa kursong Pagsulat ng Sulating Akademik.

Copyright:

2016

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021