Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan

Ating katauha’y paunlarin at karanasa’y pagyamanin sa natatangi at napapanahong serye ng Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan.

Author/s:
Estifania Gloria L. Lee at Annie R. Villazamora

Level/s: Grades 4, 5, 6

  • Ang serye ay alinsunod sa K to 12 curriculum.
  • Sistematikong pinagsasanib ang Entrepreneurship at ICT, Agrikulturang Pang-Elementarya, Karunungang Pantahanan, at Sining Pang-Industriya sa mga gawaing nakapaloob sa aklat.
  • Ang mga aralin ay makakatulong sa mga mag-aaral na mahubog ang
    kaisipan, kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng mga karapat-dapat na gawain tungo sa
    pag-unlad at pagbuti ng uri ng pamumuhay ng sarili, mag-anak, at pamayanan.
  • Ang mga gawain ay madaling sundan, naaangkop sa paksa, learner-centered, at nahihikayat ang
    mga mag-aaral ipamalas ang kanilang pagkamasining at pagkamalikhain.

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>