Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan

Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay tumutugon sa inyong pangangailangan sa isang serye sa paggawa na nakasulat sa Filipino. Naaayon sa Desired Learning Competencies, ang bawat aklat sa serye ay naglalaman ng kumpletong kaalaman tungkol sa asignatura at ng mga karagdagang gawain at aralin upang mapagtibay ang natutuhan ng mga mag-aaral. Naglalaan din ang serye ng mga pamukaw-interes na gawain upang maging masigla ang pag-aaral tungkol sa pagpapaunlad sa sarili, pamilya, at kabuhayan.

Author/s:
Juanita Guerrero at Violeta Casamayor; Koordineytor: Juanita S. Guerrero at Gloria P. Martin; Kontribyutor: Araceli Amores, Frenida Resurreccion, Epifania Tibay, at Concepcion Vidanes; Konsultant: Virginia Floresca-Cawagas

Level/s: Grades 4, 5, and 6

Mga katangiang hinahanap sa mahusay na programa sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan:

  • gumagamit ng mga kawili-wiling pamamaraan sa pag-aaral tulad ng pangkatang gawain, pananaliksik, paggamit ng komiks istrip, paggawa ng proyekto, at iba pa
  • tumutulong sa pagsusuri ng natutuhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawaing hahamon sa kanilang isipan at pagiging malikhain
  • naglalaan ng mga proyektong kapaki-pakinabang at mapagkakakitaan
  • ipinapaliwanag nang mahusay at detalyado ang mga aralin at alituntunin sa iba’t ibang gawain tulad ng pananahi, pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan, pag-iimbak ng mga pagkain, at marami pang iba

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>