Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Serye sa Araling Panlipunan para sa Mataas na Paaralan

Ang seryeng ito sa Araling Panlipunan para sa mataas na paaralan ay nagtataglay ng mga katangiang inaasahang makatutulong sa pag-aaral at higit na pag-unawa sa mga pangyayari sa kasaysayan at lipunan.

Author/s:
Kasaysayan ng Mundo: Teresita C. Valencia
Mga Kontemporaneong Isyu: Atty. Gerard Michael O. Zaraspe at Teresita C. Valencia
Ekonomiks Para sa Umuunlad na Pilipinas: Gerard Michael O. Zaraspe
Coordinator: Ma. Teresa C. Bayle; Project Director: Sr. Josefina F. Nebres, ICM

Level/s: High School

Nagtataglay ang serye ng sumusunod:

  • mayaman at tiyak na mga impormasyon
  • mga impormasyong sa tuwina’y iniuugnay sa kasalukuyang panahon
  • mga araling naglalayong masukat ang mga konsepto at mga natutuhan sa mga aralin sa pamamagitan ng kritikal na paraan
  • mga tanong na nagpapaigting sa pagiging mapanuri ng mga mag-aaral
  • may mga buod na nagbubuklod sa mga konsepto at mahahalagang kaisipang natutuhan
  • malalalim na pagsasanay para sa isang lohikal na pagsusuri sa makatwirang pagharap o pagtugon sa mga suliranin at isyu, malawak na pag-unawa sa mga konsepto at kasanayan, at higit sa lahat, buhay na damdaming makabansa at maka-Pilipino

Ang bawat aklat sa seryeng ito ay magsisilbing gabay ng mga mag-aaral tungo sa iba’t ibang kasanayang nakatutulong sa pag-aaral, sa pakikipag-ugnayan, at sa pakikibaka sa buhay.

Kalakip sa seryeng ito ang isang learning guide na gagabay sa mga guro sa kanilang pagtuturo.

Copyright:

Kasaysayan ng Kabihasnang Asyano: 2014

Kasaysayan ng Mundo: 2015

Ekonomiks Para sa Umuunlad na Pilipinas: 2016

Mga Kontemporaneong Isyu: 2018

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>