Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Noli Me Tangere

Isang napapanahong edisyon, ang Noli Me Tangere, ay nagpapasigla sa kawilihan ng mga estudyante sa nobelang ito ni Rizal. Ito ay naglalaman ng maraming oportunidad upang mahasa ang mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Tinatalakay ang mga suliraning napapaloob sa Noli ayon sa kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon.

Author/s:
Teresita P. Capili-Sayo at Cresenciano C. Marquez, Jr.

Level/s: High School

Mahusay at kawili‑wili, ang aklat ay—

  • ginamitan ng makabago at makabuluhang mga talasalitaan
  • nagtatampok ng mga pantulong sa pag‑aaral ng nobela upang madaling maunawaan ang kahulugan nito
  • naglalaman ng makabagong mga pagsasanay at estratehiya sa pagpapalago ng talasalitaan, kasanayan sa pagbasa, at pag‑unawa sa binasa

Karapatang-ari:

1987

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>