Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ekonomiks

Saligang kaisipan at prinsipyo sa ekonomiks ang naging tampok ng aklat na Ekonomiks. Binuo upang matulungan ang mga mag-aaral na nagsisimulang mag‑aral ng ekonomiks, sinikap ng mga awtor na gawing payak ang paraan ng presentasyon sa mga materyal hinggil sa ekonomiks.

Author/s:
Bro. Andrew Gonzales, FSC, Celso R. Gutierrez, Adelaida N. Hukom, Mark Anthony B. Perez, at Mary Joy T. Talusan

Level/s: Ikaapat na Antas

Mga pangunahing katangian:

  • Ginamitan ng mahahalagang datos at estadistika mula sa National Economic Development Authority at Bangko Sentral ng Pilipinas
  • Nagtatampok ng mga gawaing sasanay sa mga mag-aaral na pag-aralan ang seksiyon sa pangangalakal at ekonomiks sa mga pahayagan
  • Naglalaman ng Talasalitaan at Talahulugan upang madaling maunawaan ang mga piling termino sa teksbuk
  • May mga pagsasanay sa dulo ng bawat leksiyon upang maging magaan ang pagtuturo ng ekonomiks at upang matulungan ang guro sa mabilis na pagkatunton sa paraan at antas ng pagkatuto ng mag-aaral

Karapatang-ari:

2001

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>