Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Diksyunaryo sa Ekonomiks

Naglalaman ng mahigit 1,400 salitang ginagamit sa iba’t ibang sangay sa disiplina ng ekonomiks.

Author/s:
Tereso S. Tullao, Jr., PhD

Level/s: High School

Ito ay para sa lahat!

  • Gabay ng mga gurong nagtuturo ng ekonomiks sa wikang Filipino
  • Sanggunian ng mga mag-aaral upang lalo nilang maunawaan ang paliwanag sa mga terminong ekonomikong binasa o inaral sa wikang Ingles
  • Gabay ng mga manunulat sa kanilang pagsusulat ng mga artikulo o aklat tungo sa pagpapalawak ng paggamit ng wikang Filipino sa disiplina ng ekonomiks
  • Mapagkukunan ng impormasyon ng mga opisyal ng pamahalaan kung papaano ipaliliwanag ang mga patakarang ekonomiko sa wikang madaling mauunawaan ng mga ordinaryong Pilipino
  • Para sa mga mamamahayag mula sa iba’t ibang midyum ng komunikasyon, magagamit itong patnubay sa kanilang pagtalakay sa mga kasalukuyang isyung ekonomikong bumabalot sa ating lipunan

Karapatang-ari:

2008

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>