Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nakapagbabagong Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang programa sa edukasyon sa pagpapakatao na nagbibigay-daan sa tunay na pagbabago para sa mga mag-aaral at paaralan!

Author/s:
Grade 7: Sr. Lourdes M. Dulay, ICM
Grade 8: Fr. Romeo B. Gonzales, MS
Grade 9: Sr. Carmeli Ma. V. Catan, OSA
Grade 10: Ma. Belen B. De Jesus, Ph.D.

Level/s: 7, 8, 9, and 10

  • Isinusulong at pinasisigla ang pagtuturo ng mga pangunahing pagpapahalaga sa nakapagbabagong edukasyon sa antas ng mga silid-aralan
  • Itinataguyod ang pagbabago ng kultura sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng isang pinalakas na programa sa edukasyon sa pagpapakatao sa pagbibigay-pansin sa Pag-unawa sa Kasarian, Kapaligiran, Edukasyong Pulitikal, at Edukasyon sa Katarungan at Kapayapaan
  • Inirerekomenda ng Komisyon ng mga Superintendente ng CEAP (SupCom)
  • Binibigyang kakayahan ang mga mag-aaral na maging tunay na nakapagbabago sa salita, isip, at gawa
  • Tinutulungan silang maunawaan at mapahalagahan nang mas malalim ang papel ng pamilya, nililinang ang kanilang tiwala sa sarili at katatagan ng sarili, at nilalayong gawing sensitibo ang mga mag-aaral—ang mga kabataan—sa pangangailangang tumugon sa tawag ng pagtataguyod ng pagkakasundo sa sansinukob
  • Sa paggamit ng seryeng ito, inaasahan ang mga mag-aaral na: maging mapagpahalaga sa buhay at dangal ng tao; aktibong makilahok sa mga gawain ng pamilya, komunidad, at bayan; itanim sa kanilang mga isip at puso ang mga nakapagbabagong pagpapahalaga sa pagkamamamayan; at itaguyod nang may pananagutan ang mas mabuting kalidad ng buhay.

Karapatang-ari:

Baitang 7: 2017

Baitang 8: 2017

Baitang 9: 2017

Baitang 10: 2017

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>