Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya

Ang iniwasto at isinapanahong edisyon ng Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya ay iniangkop sa pangangailangan ng mga magaaral sa ikalawang antas ng hayskul. Naglalaman ng mga paksa na isinaayos ayon sa tema, mas malinaw na nailalahad ng aklat ang mga aralin tungkol sa kasaysayan, heograpiya, mga sibilisasyon, at kultura ng mga Asyano.

Author/s:
Bro. Andrew Gonzales, FSC at Cristina R. Velez

Level/s: High School

Serye ng Phoenix sa Araling Panlipunan

Iniwasto at Isinapanahong Edisyon

 

Binigyang‑pokus ang mga pandaigdigang problemang ekolohikal tulad ng polusyon at pagkalbo ng kagubatan na wala sa unang edisyon ng aklat. Ipinakikita rito ang mga hakbang na isinasagawa ng mga bansa sa Asya para malunasan ang mga problemang ito.

Mga natatanging katangian:

  • Komprehensibong tinatalakay ang aspektong politikal, relihiyon, kultura at edukasyon, at populasyon ng Asya—mahahalagang aralin sa larangan ng Araling Panlipunan
  • Isinasalaysay ang kasaysayan, heograpiya, at sibilisasyon ng Asya sa perspektibong Asyano
  • Naglalaman ng iba’t ibang mapa na makatutulong sa mga estudyante na maging pamilyar sa iba’t ibang lugar sa Asya
  • Ginawang simple at ayon sa antas ng mga estudyante ang mga pangungusap na ginamit sa aklat

Teksbuk— Sa bawat kabanata ay may panimulang naglalaman ng buod ng tatalakaying aralin. Nagsisilbi itong mainam na transisyon sapagkat ipinakikita ng panimulang buod ang kaugnayan ng mga tinatalakay na konsepto sa mga aralin sa nauna at kasunod na kabanata. Naglalaman din ang teksbuk ng mga tulong sa pag-aaral tulad ng talasalitaan sa dulo ng bawat aralin; at mga katanungang simple at medyo may kahirapan na humihingi ng pagsusuri, sintesis, at pagpapahalaga mula sa mga mag-aaral.

Patnubay ng Guro— Naglalaman ng mga mungkahing gawain na magsisilbing pagsubok sa natutuhan ng mga mag-aaral; mga layuning kognitibo, apektibo, at psychomotor na magsisilbing gabay sa direksiyon ng mga guro; mga kagamitang kakailanganin sa mga gawain; at mga sagot sa Gawaing Pantalakayan ng teksbuk.

Textbook Copyright:

2002

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>