Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kalinangan

Magpakatalino at damhin ang pagiging Pilipino!

Malaman at komprehensibo, ang pinakabagong edisyon ng Kalinangan ang serye para sa mas mayamang pag-aaral ng sibika at kultura, heograpiya, at kasaysayan ng Pilipinas.

Author/s:
Irene C. de Robles, Zenaida Z. Agbon, Aurelia T. Molave, Fe B. Mangahas, Lito A. Palomar, at Lidinila M. Luis-Santos; Awtor-Koordineytor: Carolina P. Danao

Level/s: Baitang 1, 2, 3, 4, 5, at 6

Mga katangian ng Kalinangan:

  • Alinsunod sa Basic Education Curriculum 2006 kaya’t binigyang-diin ang pagsasanib ng mga aralin sa Sining, Kabuhayan, Edukasyong Pangkatawan, at iba pang asignatura
  • Naglalaman ng malawak at napapanahong mga datos at estadistika tungkol sa Pilipinas
  • Nakapaloob ang maraming pagsasanay na lilinang sa life skills ng mga mag-aaral tulad ng pakikisalamuha sa ibang tao, paglutas ng mga suliranin, paggawa ng mga desisyon, mga kasanayang pangkabuhayan, at iba pa
  • Tiniyak sa seryeng ito ang pagpapaunlad sa mga aralin at pagsasanay sa tunguhing mahasa ang HOTS o Higher Order Thinking Skills ng mga mag-aaral
  • Inter-aktibo at integratibo

 

Mga Komponent:

  • Batayang Aklat—Organisado at analitiko, ito ay naglalaman ng mga araling higit pa sa nakasaad sa kurikulum. Ang mga aklat ay nakatuon sa pagtuturo ngpagkakakilanlan, mga kaugalian at pagpapahalagang Pilipino, kahalagahan ng paggawa, mga gawain sa musika, sining, at edukasyon sa pagpapalakas ng katawan, heograpiya, at kasaysayan.
  • Manwal ng Guro—Detalyado at malaman sa impormasyon, ito ay binubuo ng sumusunod na bahagi: panimula, pangkalahatang layunin, paglulunsad ng yunit, layunin ng aralin, paksa, kagamitan, karagdagang kaalaman sa guro, pamaraan, at pagsusulit para sa yunit.

Karapatang-Ari:

Baitang 1: 2008

Baitang 2: 2008

Baitang 3: 2008

Baitang 4: 2008

Baitang 5: 2008

Baitang 6: 2008

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>